Werkwijze

Intake

Als je voor het eerst binnenkomt krijgt je een een bijna 90 minuten durend intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt je gevraagd naar het probleem of de klacht en wat de symptomen zijn. Een hypnotherapeut is namelijk beslist geen helderziende of iemand die zomaar aan het gissen is. Er wordt in eerste instantie aandacht geschonken aan het probleem, je achtergrond en je klachtgeschiedenis.

Het intake gesprek is over en weer: je kan en mag zelf ook vragen aan de therapeut stellen. Misverstanden en onzekerheden kunnen zo worden weggenomen. Onbeantwoorde vragen kunnen namelijk een storende werking op de therapie hebben. Tijdens dit gesprek worden ook alle relevante lichamelijke en geestelijke gegevens over vroeger en nu achterhaald. Ook kan je sociale situatie een rol spelen of dat het volgen van  therapie op dat moment prioriteit heeft of dat er belemmerende of gevaarlijke situaties zijn.

Verder kan nader diagnostisch onderzoek noodzakelijk zijn, door bijvoorbeeld informatief overleg, consultatie van collega's of bijvoorbeeld door sommige tests. Zo nodig wordt de trancecapaciteit en de motivatie getest en worden gangbare behandelingen besproken. Ook kan worden gevraagd naar gezondheid, ziekten, ongevallen in het verleden, traumatische ervaringen, verhouding met ouders, kinderen en/of grootouders vroeger en nu, medicijngebruik, gewoonten, onbegrepen pijnklachten, en dergelijke.

Je kunt je thuis vast voorbereiden op o.a. de volgende vragen:

Wat is je klacht en/of waar ligt je wakker van? Als ik in therapie zou gaan, waar loop ik dan dagelijks het meest in vast? Ben je ergens anders behandeld voor dezelfde klacht(en)? Waar maak je je zorgen over? Heb je de kracht en vitaliteit om door moeilijke stukken heen te komen? Welke oplossing zoek je? Wat vind je belangrijk aan deze oplossing? Wat wil je stiekem graag maar durf je niet te zeggen? Als er een wonder zou gebeuren en je bent van je klacht af: hoe zou dat wonder er uit zien? Op welke manier vind ik therapie prettig en ervaar ik een eerste klik met de therapeut?

Neem voorafgaand aan de eerste afspraak het klantnummer van je zorgverzekeraar mee. Dit klantnummer is bij eventuele vergoeding van belang! Verder is een bril handig als je die nodig hebt en tenslotte ook een agenda om de volgende afspraak in te plannen.

Het kan in ongeveer 10% van de intakegesprekken gebeuren zijn dat er tussen cliënt en therapeut geen 'klik' wordt ervaren. Als dat het geval is kan jij dit aangeven of kan ik je als je dat wilt evt. doorverwijzen naar een andere behandelaar / behandelwijze. Verder kan door mij geadviseerd worden om een andere behandelwijze of een beter passender behandelaar te kiezen. Tevens kan soms geadviseerd worden de behandeling uit te stellen als sociale of persoonlijke factoren in het geding zijn. Wel kan van geval tot geval ondersteunende begeleiding worden gegeven. Tijdens die vervolgafspraak kijken we meer naar de oorzaken van de klacht(en) en kijken we in welke volgorde die het beste behandeld kunnen worden.

Behandelvoorstel

Na het intake gesprek wordt tijdens de vervolgafspraak een globaal behandelvoorstel gedaan met bijbehorende voorlichting en een plan van aanpak. Een van de voordelen van hypnotherapie is, dat deze meestal kortdurend is. Verder is het meestal zo dat een ernstiger trauma een langduriger behandeling vergt. Soms ben je na een behandeling klachtenvrij, soms pas na maanden of jaren. Ook kan het zijn dat bepaalde klachten alleen maar leefbaarder en draaglijker worden, met minder spanning. Geen enkel mens is gelijk en iedere klacht is uniek.

Behandelmethoden kunnen o.a. zijn:

 • Klassieke en moderne hypnose en visualisaties;
 • Eriksoniaanse Paradoxale Hypnotherapie (psychiater M.H. Erickson);
 • Prikkelbare Darm Syndroom ( PDS ) darm management programma (Prof. Dr. P. Whorwell )
 • Meergenerationele Psychotraumatologie Interactieve Zelf-resonantie
 • E.M.D.R. (traumaverwerking);
 • Deep Listening Technique / Le Cron
 • Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP);
 • Bio Energetica (Dr. A. Lowen) ;
 • Regressietherapie;
 • Slaapproblemen (Prof. Dr. O.B. Scholz) ;
 • Oplossingsgerichte korte psychotherapie
 • Acceptatie en commitment therapie ;
 • Gesprekstherapie;
 • Aandacht- en concentratie problematiek ( ADD ) ;
 • Gecompliceerde rouw- en verliesverwerking ;
 • Kernintegratie en Deep Listening Technique ;
 • Emotional Freedom Techniques EFT ;
 • Thought Field Therapy TFT ;
 • Rationeel Emotieve Therapie RET ;
 • Interactieve Zelf Resonantie IZR  (Dr. F. Ruppert)

Wil je meer weten over de tarieven, de betaalwijze, de vergoedingen, de behandelingsovereenkomst /  betalingsvoorwaarden of hoe te handelen bij klachten? Dat lees je op de pagina tarieven.