Stoppen met roken en hypnose

Ben je niet in staat om te stoppen met roken? En ben je je bewust dat je niet bewust in staat bent om je rookgedrag te stoppen? Dan heb je vast moeite om je ongewenste impulsen te stoppen. De behandeling die ik bied bestaat uit een aangeleerde zelfcontrole procedure in combinatie met een hypnose strategie via je onderbewustzijn. Immers is het niet kunnen stoppen met roken een probleem met de zelfbeheersing op je eigen gedrag. De meeste cliënten die bij mij in behandeling komen zijn best wanhopig.

Veel cliënten zeggen: “Ik ben een roker. Een rookverslaafde!” Daarmee maken ze hun gewoonte tot een deel van hun identiteit. En dat terwijl het een ongewenst gedrag is. Ze beginnen soms al op jonge leeftijd met roken. Roken komt steeds meer voor in het dag patroon: uit bed gaan: roken. Eerste koffie: roken, in de auto: roken, pauze: roken enzovoort. Er ontstaat een verlangen naar een sigaret. Als dat proces gestart is, is een weg terug lastig. Ze raken kortademig en de omgeving sluit de rokers ook steeds meer buiten.

Waarom stoppen met roken?

Veel redenen om te stoppen met roken zijn voor de gezondheid, omdat iemand uit de familie is gestorven aan kanker, omdat de huid grauw wordt, omdat de conditie verslechterd, omdat roken steeds duurder wordt, een zere keel, meer hoesten, enz. Veel gedrag vindt plaats uit het onderbewustzijn. Hier heb je bewust weinig invloed op. En met hypnotherapie werkt ik met jou in dat onderbewuste!

Vaak worden in stoppen met roken behandelingen in mijn ogen geen goede en eerlijke verwachtingen gewekt. Er worden regelmatig kort durende stoppen met roken programma’s aangeboden. Er zijn aanwijzingen dat deze aanpak voor veel cliënten een teleurstelling betekent. En zo wordt veel cliënten een zo groot mogelijke kans ontnomen op een goed resultaat. In een literatuuroverzicht komt Holroyd (1980) dat hypnose bij de behandeling van sigaretten roken vooral succesvol is als de behandeling ten minste 4 uur hypnose bevat. Zij geeft de volgende aanbevelingen:

1. Er dienen meerdere behandelingen plaats te vinden
2. De NBVH hypnotherapeut zorgt voor een goede therapeutische relatie
3. Er wordt rekening gehouden met individuele eigenaardigheden van cliënten.

De punten 1 t/m 3, samen met een goede opvolging van het programma vergoot de kans op succes aanzienlijk! Mijn behandeling bestaat daarom uit een combinatie van gedragstherapie en hypnose werkvormen.

Zelfcontrole

Wat is die zelfcontrole? Dit zijn maatregelen die jij als cliënt bewust neemt om de frequentie van een bepaald gedrag te verminderen en/of die een ander gewenst gedrag vergroten. Zelfcontrole kan bestaan uit persoonlijk genomen maatregelen (bijvoorbeeld sigaretten lastig bereikbaar maken), het vinden van steun uit de omgeving en bijvoorbeeld een bepaald gewenst gedrag invoeren. Dus de nare gewoonte achterwege laten en makkelijker zelf je gedrag veranderen! Je leert o.a. jezelf te observeren, zaken te registreren. Een goede motivatie is daarom van erg groot belang!

Hypnose stoppen met roken ervaringen

Door hypnose wordt je gestimuleerd je aan je programma te houden. Bij veel cliënten bestaat de verwachting dat de behandeling veel om hypnose gaat. Tijdens de voorbespreking is hier vaak een sterke belangstelling voor. Er zijn cliënten die eenmaal bij mij aan een hypnose behandeling zijn begonnen en gaan merken dat zij zeer gevoelig gaan worden voor een branderig gevoel in hun keel dat sigarettenrook veroorzaakt. Verder komt het vaak voor dat cliënten een onbepaalde afkeer krijgen zodra ze aan sigaretten denken. En zij zijn het juist die een tevreden aangenaam trots gevoel krijgen als zij enige tijd niet gerookt hebben! En de meeste van mijn cliënten merken na het opsteken van een sigaret een irritatie die hen onmiddellijk doen besluiten de sigaret te doven. Als hypnotherapeut verbaas ik me steeds weer over de onbewuste kracht van de cliënt. “Ze hebben zo’n onbewuste afkeer van hun oude rookgedrag. Ik zie ook verstokte rokers zo ineens stoppen!

De meeste cliënten die in mijn praktijk komen hebben al meerdere stoppogingen elders gedaan. Er is geen vertrouwen meer in hun eigen mogelijkheden om te stoppen. Dit komt omdat mensen ervan uitgaan dat hypnose een toverstaf techniek is die je even doet en dan is je gedrag verandert. De werkelijkheid is minder eenvoudig. Vandaar dat je je niet moet laten misleiden door snelle oplossingen waardoor een teleurstelling op de loer ligt. Echt stoppen met roken is een totaal gedragsveranderingsproces en niets anders. Elk nieuw gedrag aanleren kost 2 maanden tijd en een oud gedrag veranderen kost extra tijd omdat het oude gedrag eerst moet worden stopgezet. Bij verandert gedrag is bij de meeste mensen sprake van terugval en die moet worden voorkomen. Daarom zijn minimaal 2 extra afspraken noodzakelijk.

Wil je ook duurzaam gezond leven? En wil je ook ongezonde gewichtstoename na stoppen met roken voorkomen? En wil je NU echt stoppen met je ongewenste rookgedrag?