VERGOEDINGEN

Voor verzekeraars heeft de praktijk de volgende registraties:

AGB nummer: 031500, praktijkcode: 010430. Wij staan in de Zorggids. Natuurgeneeskunde / alternatieve gezondheidszorg .

Andere Relevante Nummers: NBVH 03006, RBCZ licentie 403112R

Er zijn veel wijzigingen doorgevoerd in de polissen van verzekeraars.

Je kunt het beste zelf bellen naar uw verzekeraar of de behandeling wordt vergoed. Hou in dat geval het klant- of relatienummer bij de hand. Dit nummer staat op uw zorgpas. Als praktijk kunnen wij ook hierbij helpen. Maak dan een zogenaamde scan afspraak via onze secretaresse. Deze afspraak kost je € 40,-. Tijdens deze afspraak (die voorafgaat aan een intake gesprek) kunnen we verder ook kijken of je klacht geschikt is om door hypnotherapie te worden behandeld of dat een andere behandelvorm misschien beter voor je is.

Maatschappijen die hypnotherapie vergoeden lees door op deze link te kiezen:  http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie.

Belangrijk om te weten zijn ook nog de volgende zaken:

Diagnostische coderingen:

In de reguliere GGZ wordt u gediagnotiseerd via het DSM systeem. Het resultaat kan zijn dat je een label/diagnose krijgt waarmee de behandelaar vergoed wordt. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat als zij ooit bijvoorbeeld een huis gaan kopen dat zij een gezondheidsverklaring dienen in te vullen. In die verklaring dient men deze codes aan te geven. Op basis van een gezondheidsverklaring kan een verzekeraar bijvoorbeeld een hypotheek weigeren. Wij verstrekken GEEN codes aan verzekeraars te verstrekken omdat we in het alternatieve aanvullende traject werken.

Tenslotte: hypnotherapie gaat NIET ten koste van uw eigen risico bij uw verzekeraar!

Tenslotte nog enkele belangrijke vergoedingtips:

Niet alle ziektekostenverzekeraars vergoeden behandelingen van hypnotherapie. De volgende tips zijn belangrijk om de kans op vergoeding te vergroten.

  1. Informeer, voordat je aan hypnotherapie begint, eerst bij de ziektekostenverzekeraar of zij de kosten hiervan (gedeeltelijk) vergoeden. Noteer als je dat telefonisch doet ALTIJD de naam van diegene met wie je gesproken hebt en doe dat liefst in het bijzijn van een neutrale persoon.
  2. Stuur de facturen altijd in (bewaar een kopie voor jezelf).
  3. Voor een aantal verzekeraars is het een voorwaarde om tot vergoeding over te gaan. Vermeld dit bij je verzoek tot vergoeding.
  4. Op verzoek van de verzekeraar kunnen wij een diagnostisch formulier invullen en een behandelplan opstellen waarin wordt aangegeven waarvoor je in therapie komt en wat de verwachtingen zijn.
  5. In een aantal gevallen is vergoeding ook mogelijk via de regeling sociale bijstand van de sociale dienst. Dit geldt niet alleen voor uitkeringsgerechtigden. Ook werkenden kunnen hierop een beroep doen.
  6. Raadpleeg de huisarts en/of therapeut en vraag zonodig om een verwijzing. Er is geen verwijzing van een huisarts nodig.
  7. Je kunt de gemaakte kosten voor hypnotherapie, als je niet voor vergoeding in aanmerking komt, als bijzondere ziektekosten op de belastingaangifte aftrekken.
  8. Informeer eens bij de Arbo-dienst of bedrijfsarts van het bedrijf waar je werkzaam bent. Een aantal bedrijven vergoeden (een deel van) de kosten. Dit betreft dan vooral klachten die met het werk te maken hebben. Informatie daarover is binnen onze praktijk aanwezig.
  9. Verzekeraars vragen altijd naar een AGB nummer met praktijkcode. Deze zijn: AGB: 031500 en praktijkcode: 010430.