ONBEGREPEN PIJNKLACHTEN

Bent u met uw pijnklacht naar uw arts of zelfs uw specialist geweest en deze kan de klacht niet 'hard maken'? Dan helpt hypnotherapie wellicht om de pijn te verminderen en wellicht zelfs te laten verdwijnen. Denk aan bijvoorbeeld fibromyalgie, ME, oude ongevalstrauma's, fantoompijn, na- pijn na operaties of behandelingen waarbij medici geen oorzaak van de klacht kunnen vinden, Onbegrepen pijn heeft erg veel oorzaken en is vaak complex in zijn ontstaan en instandhouding. Daarom wordt voorafgaande aan de behandeling door ons een speciale pijn-intake gehouden. Wij kijken naar het totaalbeeld van de klacht, afgezet tegen het tijdsbeeld van het ontstaan ervan. Of de pijn lichamelijk of geestelijk is doet er niet toe: er is sprake van een signaal uit je lijf dat er iets dwars zit. Hoe is jou strategie en hoe ga je er mee om?

Onbegrepen pijnklachten zijn in meer of mindere mate op zich te behandelen, maar het kan een lang traject zijn. We kijken bijvoorbeeld naar de momenten wanneer je geen pijn hebt. En we kijken naar je gedrag overdag en 's-avonds. We kijken naar wat je eet en wanneer, hoe en wanneer je beweegt, hoe en of je slaapt, hoe de sociale contekst is, hoe je met dingen om gaat, welke medicatie, enzovoort. In de intake is veel aandacht voor de pijn, maar tijdens de behandeling veel minder tot bijna niet meer. Als je namelijk de aandacht op de pijn richt voel je meer pijn dan als je dat niet doet. Het is een onbewust mechanisme. Een voorbeeld: als de behandelaar bijvoorbeeld zegt: 'denk niet aan pijn', waar denk je op dat moment dan aan? Precies...

Onbegrepen pijnklachten vormen, naast behandeling van prikkelbare darmen en stress, een van de specialismen van deze praktijk. Er wordt volgens het bio-energetische, het natuurgeneeskundige, het sociologische en het gedragsdynamische model gekeken naar de pijnklacht. Andere diciplines voegen er zo nodig hun model aan toe. Een multidiciplinaire benadering dus. Waarom?

Omdat onbegrepen pijn een ontzettend complexe materie is. Er spelen zich sociale, psychische, chemische, gedragsdynamische, toxicologische, neurologische, endocrinologische, bio-energetische, bio-chronologische (dag/nacht, slaap/waak) en immunologische processen in het lijf af die op elkaar reageren. Een complex kip – ei verhaal. En die complexheid op zijn beurt weerhoudt het onderbewuste in het lichaam en ons oerbrein ervan om er iets aan te doen. Je lijf denkt onbewust: 'het is veel te moeilijk om alles op te lossen. Ik begin er niet aan'. Dit heet onbewuste weerstand. Daarom is de pijn ook onbegrepen: omdat pijn zo ingewikkeld werkt!

De hypnotherapeut heeft veel technieken tot zijn beschikking om mee aan het werk te gaan. Iedereen is anders en gaat anders met pijn om. Zo nodig wordt bij de behandeling van de pijn samengewerkt met andere medische en/of sociale en/of maatschappelijke diciplines. Onze aanpak: ik volg wat jouw onderbewuste aangeeft...maar wel: stapje voor stapje. Eerst wordt gekeken naar de onbewuste blokkades en belemmeringen die er zijn om de pijn aan te pakken. Het is net opnieuw leren lopen, zo complex. Herinner jij je hoe je dat gedaan hebt?