Misverstanden

Over hypnose bestaan erg veel misverstanden. Hypnose is niet iets magisch. Als hypnotherapeut hebben we niets met occulte of paranormale zaken te maken. Er is absoluut geen sprake van bijzondere krachten of gaven van de therapeut. Malafide beoefenaren willen dit soms wel doen geloven.

Tijdens de trance kan je nooit worden gedwongen iets te doen, zoals dit in sommige science fiction films wordt gesuggereerd. Wanneer je in trance bent, blijf je altijd voor een deel bewust wat plaatsvindt. Geen enkele hypnotiseur kan je dingen laten doen die je echt niet wilt (bijna onmogelijk, tenzij men een psychiatrische afwijking heeft). En een geregistreerde therapeut zal dit zeker nooit doen, omdat je dan het gevoelscontact en het vertrouwen van je cliënt verliest om over je goede naam als therapeut en behandelaar maar te zwijgen!

Hoe zit dat dan met toneelhypnotiseurs? Welnu: tijdens toneelhypnose zijn er altijd wel mensen die bewust of onbewust de pias uit willen hangen. Ze melden zich aan als vrijwilliger. Omdat zij al de verwachting hebben dat ze iets geks gaan doen, zal het de toneelhypnotiseur geen enkele moeite kosten om hen bizarre dingen te laten doen. Trance gebruiken deze gehypnotiseerde toeschouwers als alibi voor hun bizarre gedrag. Wel is het zo dat door trance men bepaalde remmingen laat vieren. Daardoor doet men dingen die men eerst wel wilde maar niet durfde. Hierin schuilt o.a. het therapeutische effect van de hypnose. Als therapeut houdt je altijd rekening met dit effect. Je laat je cliënt absoluut geen onverantwoorde risico's lopen. Vandaar ook dat er altijd een uitgebreide intake plaatsvindt. Daarover later meer. Een hypnotherapeut werkt als hulpverlener vanuit een heel ander perspectief dant een toneelhypnotiseur, dat moge duidelijk zijn.

Sommige toneelassistenten kunnen in trance zo stijf als een plank tussen twee stoelen worden neergelegd. Dit zijn zeer goed hypnotiseerbare personen. Dit trancefenomeen staat bekend als catalepsie, oftewel: een volledige spierverstijving. In therapeutische zin kan je dus ook het omgekeerde doen, namelijk bepaalde spieren voor een bepaalde ingreep laten verslappen en/of gevoelloos maken. Ten aanzien van het onder hypnose laten zweven bij een goochelact gaat het hier om een kunstige truc met een hefmechanisme. Met hypnose kan men zeker niet de zwaartekracht overwinnen.