KOSTEN, BETALING EN FACTURERING

Aantal sessies

Het aantal sessies is afhankelijk van de vraag waarmee je komt en de doelen die je stelt. Tussentijds en na afloop is er sprake van een evaluatie om te kijken of alle doelen naar tevredenheid worden gehaald. Bij trajecten van meer dan drie maanden bepalen we in overleg het aantal sessies, de frequentie ervan en de tussen doelen. Het gemiddelde aantal behandelingen ligt al jaren tussen de 4 en 6 behandelingen.

Behandelfrequentie

Dit is afhankelijk van de aard van de klacht. Soms is deze frequentie wekelijks, soms twee-wekelijks, soms drie-wekelijks, soms maandelijks of zelfs om de drie maanden. In het begin van het behandeltraject worden de eerste twee sessies elke week gegeven en de latere sessies om de twee à drie weken. Het is ons streven om de frequentie zo laag mogelijk te houden want hypnotherapie is kort durende oplossingsgerichte therapie.

Tarief

Per afspraak:

€ 95,- voor particulieren

€ 95,- excl. 21% B.T.W. voor bedrijven.

Voor coaching of andere activiteiten geldt een tarief op aanvraag. Afspraken duren rond de 75 minuten, omdat de concentratie bij langere sessies minder en het resultaat minder effectief wordt. Bij persoonlijke omstandigheden kunnen wij lagere tarieven hanteren. Verder zijn ook korte  behandelingen  a € 45,- mogelijk in bepaalde gevallen. Je dient na afloop (bij voorkeur)  te betalen.   Wij staan in de Zorg gids en worden ook dit jaar opnieuw vergoed door de meeste verzekeraars.

Afzeggen

Je kunt tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos per whatsapp of per e-mail  afzeggen  (06-47574163).

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

Bij afzeggen op de dag van de afspraak zelf zelf kan een tarief van minimaal € 50,- in rekening worden gebracht.

Door tussenkomst van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten wordt evt. invordering van achterstallige betalingen verzorgd door MediCas in Breda.