BEHANDELVOORSTEL

Pas je behandeldoel duidelijk is wordt een behandelvoorstel gedaan. met bijbehorende voorlichting en een plan van aanpak. Een behoorlijk ernstig trauma vergt vaak  een langduriger behandeling. Soms bent je (voor een kleine verandering) na één behandeling klachtenvrij. Het gemiddelde aantal behandelingen is tussen de 4 en 6 behandelingen. Maar er zijn ook cliënten die elk jaar bepaalde delen van hun klachten aanpakken. Ook zijn er cliënten die zich jaarlijks een soort APK af laten nemen omdat ze mentaal zich vitaal willen voelen. Bij complexe situaties in je geschiedenis kan de behandeling soms maanden of jaren duren. Ook kan het zijn dat bepaalde klachten alleen maar leefbaarder en draaglijker worden, met minder spanning. Geen enkel mens is gelijk en iedere klacht is uniek. Ik zie de behandeling als een proces dat stap voor stap voortgang heeft. Als therapeut kan ik nooit oprecht voorspellen wanneer iemand "klaar" is. Meestal voelt de cliënt dat in zichzelf. Laat je door je omgeving geen druk opleggen om te stoppen met de behandeling als je voelt dat dat niet zo ver is. Ga in gesprek hierover met de omgeving en mij als therapeut. Dan kan jij zelf de beslissing afwegen en nemen. Het is immers jouw leven!

Er zijn ook situaties waarin er redenen zijn om niet te behandelen. Ook kan geadviseerd worden om de behandeling tijdens een behandelperiode soms uit te stellen als sociale of andere persoonlijke factoren in het geding zijn. Wel kan van geval tot geval ondersteunende begeleiding worden gegeven. Je wordt altijd zo eerlijk mogelijk voorgelicht. Voor een juiste voorlichting is het wel noodzakelijk dat ik als therapeut over alle relevante informatie beschik.

Behandelmethoden / protocollen die ik o.a. beheers zijn:

 • hypnotherapie;
 • EMDR (traumaverwerking);
 • Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP);
 • Bio Energetica;
 • Regressie (terug in de tijd) en future pacing (een toekomst beeld in gaan);
 • klassieke en moderne hypnose;
 • Eriksoniaanse (Paradoxale) Hypnotherapie;
 • Kernintegratie;
 • Emotional Freedom Techniques;
 • Thought Field Therapy;
 • Rationeel Emotieve Therapie.
 • Interactieve Zelfresonantie (Prof. Dr. Franz Ruppert - München)
 • Prikkelbare Darm Protocol (Prof. Dr. Peter Whorwell - Manchester)